Hur screentryck fungerar

Screentryck är utan tvekan den mest använda tekniken för tryck på T-shirt. Varför är det då så och hur fungerar det?

Förenklat kan man säga att det fungerar på så sätt att man med hjälp av en ljuskänslig massa skapar en stencil på en fintrådig väv som är uppspänt i en ram. Genom denna pressar man sedan igenom färg ut på det som skall tryckas. Tekniken är begränsad till att trycka en färg åt gången men den kan upprepas vilket gör att man efter fyra omgångar (med färgerna cyan, magenta, gul och svart) så kan man få en fullfärgsbild. Detta blir dock dyrt, speciellt i mindre produktioner.

Här nedan kan ni se en ungefär tio minuter lång video där man går närmare in på hur allt fungerar och vad som är teknikens fördelar.