Profilprodukter

Profilprodukter är något som företag använder sig av för att profilera och marknadsföra sig på. Produkterna är ett sätt att få kunder att koppla samman företagets varumärke med vad företaget också sysslar med.

Marknadsföring är nyckeln för att ett företag ska synas på marknaden och i denna del som får ses som varumärkesbyggande är viktig exempelvis för att företaget ska synas i möte med kunder. Hur man väljer att göra det skiljer sig lite åt beroende på vilket typ av företag man är, men det kan exempelvis innebära att ni använder av speciella profilkläder – alltså kläder som kännetecknar just ditt företag. Det kan också innebära att att du delar ut reklampennor med företagets logotyp och kontaktuppgifter.

Profilprodukter behöver i sig inte vara någon dyr historia, ofta handlar det mer om att just sprida sitt varumärke

Penna

Varianter av profilprodukter

En profilprodukt är som du kanske redan snappat upp en produkt som normalt sett har en logotyp eller en text som kännetecknar och profilerar ett företag. Idag finns det många produkter som används frekvent, det finns alltså företag som har färdiga produkter som, så att säga bara väntar på att trycka din logotyp på själva produkten. Eller logotyp förresten, det kan vara något helt annat. Kanske är ditt företag redan så pass allmänt känt att det finns en slogan, en bild eller något annat som är så starkt förknippat med ditt företag. Då kanske detta är vad som ska synas på profilprodukten.

Vanliga profilprodukter:

  • Pennor – Pennor kan nog sägas vara en av de allra första profilprodukterna. ”Reklampennor” har funnits med oss ett bra tag.
  • USB-minnen – USB-minnen är förstås en lite nyare företeelse och kanske också lite mer lockande än en penna, kanske framförallt om målgruppen är yngre.
  • Kläder – Profilkläder är i regel inte något som delas ut, snarare något du har på dig för att folk ska se vilket företag du representerar. Sen finns det förstås möjlighet att dela ut t-shirtar och liknande.
  • Muggar – Muggar är en annan klassisk profilprodukt som kanske framförallt ges mellan företag.