Varför ska man välja solceller?

Energikonsumtion är en stark del av vår vardag. El förutsätter att vi kan utföra våra jobb, kommunicera med varandra och mycket mer. Däremot har de traditionella fossila bränslena en stor påverkan på miljön. Därav blir det allt vanligare att se mot de förnybara energikällorna, framförallt solceller.

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som alla människor världen över använder på ett år. Trots det är hela 77% av energitillförseln fortfarande baserad på fossila bränslen.

Inte bara bra för vår omgivning

Det finns däremot fler fördelar angående solceller än miljöpåverkan. Genom att solceller kan hantera en stor mängd energi finns det möjlighet till att du kan sälja ditt egna överskott av el. Elkostnader kommer att öka framöver men solceller ger dig större kontroll över din egna el samt en möjlighet att kunna sälja överskottet till dina grannar. Dessutom med den stigande uppskattningen av solceller medför det även ett ökat värde av fastigheten. Genom att installera solceller på din fastighet signalerar du även till nästa köpare om alla fördelar och kan därav bidra till ett ökat värde.