Profilprodukter med eftertanke

Det är viktigt att man som företagare tänker efter vilken målgruppen är då man väljer profilprodukt. Vissa företag vill ge ett ungt och livligt intryck och då kan man välja nästan vad som helst till profilprodukt, något som både syns och kanske till och med låter. Andra företag bör vara återhållsamma med sina profilprodukter så att de inte uppfattas som glammiga. Det gäller särskilt företag som vänder sig till människor med produkter och tjänster kring livets slutskede.Alla företag vill uppfattas som seriösa naturligtvis men viljan att uppfattas som seriös är ännu starkare hos företag som till exempel säljer gravstenar, som Vita Stenar gör. Hos dem får man som kund själv bestämma precis vad som ska finnas skrivet på stenen, hur den ska se ut och så vidare. Eftersom att det är ett så pass känsligt ämne är det också av den anledningen som hela marknadsföringen anpassas till ett lågt tonläge samtidigt som man som företag inte ska låta bli att marknadsföra sina produkter. Ballonger med reklamtryck eller ljusa T-shirts som är vanliga i många fall är helt otänkbara då det gäller den här typen av företag. Ett företag som Vita Stenar kan inte gärna sätta sin logga på gravstenen. Det skulle skada deras varumärke som ett seriöst företag i begravningsbranschen.Man behöver som företag försöka sätta sig in i målgruppens situation och vilka känslor de hyser då de står i begrepp att välja gravsten. Reklampennor kan fungera men försvinner kanske i mängden. Kanske en CD-skiva eller ett USB-minne med vackra bilder som sätter in ett minnesmärke för de efterlevande i sitt sammanhang. Det kan självklart göras som en multimediaproduktion med vacker musik i bakgrunden. Bilderna behöver nödvändigtvis inte ha med begravningsplatser att göra utan bara förmedla lugn och ge utrymme för eftertanke. Kanske kan detta kompletteras med att en känd skådespelare läser en vacker dikt.Naturligtvis har ett sådant företag en bra webbsida som hålls aktuell och som presenterar deras produkter på ett pietetsfullt sätt.