Nya kontorsvanor efter pandemin

Många branscher har redan tagit en enorm smäll. Covid-19 kommer kunna vara början på nya vanor och krav på våra arbeten.

Covid-19 har medfört en stor påverkan på den generella ekonomin, där de utsatta grupperna är restauranger, hotell och resebranschen. Naturligtvis påverkar det också branscher där kontorsarbete hör till vanligheten.

Hemmakontor

Hundratusentals har under Covid-19 pandemin upptäckt hemmakontor som arbetsmetod. Troligen kommer ökningen av hemmakontor under och efter pandemin påverka sättet vi arbetar på även på lång sikt.

Flera tror att testet av distansarbete som ofrivilligt inträffat gör att kontorsbehoven kommer att förändras framöver. Många företag inser att de fasta platserna inte kommer att bli behövda i samma utsträckning, utan ett mer flexibelt kontor. Vi kommer troligen att få se mindre arbetsresor, nu när vi har fått testa på det virtuella mötet.

Vi kommer även att se en utveckling där människor arbetar någonstans där de själva föredrar, som till exempel gemensamma arbetsstationer. En minskning i det dagliga pendlandet kommer inte bara minska klimatutsläppen, utan också stressen som många upplever på väg till och från jobbet. Det finns också mer självständiga arbetare som vill kunna arbeta mer hemifrån. Nyckeln här är flexibilitet.

Alla ska vara trygga och har de bästa förutsättningarna för att utföra sina arbetsuppgifter. Vill du utveckla ditt hemmakontor, klicka här.