Grafisk profil

När man startar ett företag så är det viktigt att man försöker hitta den röda tråden i företaget, inte bara vad gäller produkter och tjänster utan även företagets profilering så kunderna lär sig känna igen företaget genom att se loggan eller bara färgerna i den. Den grafiska formgivningen är viktigare än man kan tro och det handlar om att få fram sitt budskapweb-and-internet-design-tags-cloudDen grafiska designen/formgivningen handlar om logotyp, färger, typsnitt och användandet av dessa. Börja med företagets logotyp och utgå från den vad gäller färgval och typsnitt och du får en bra start på din profil. Den grafiska profilen innehåller sedan regler om hur företagets logotyp får användas och vilket typsnitt som ska användas i trycksaker och profilprodukter såsom reklamartiklar, arbetskläder, visitkort, informationsblad, kataloger och brevpapper eller företagets bildekor. Man kan säga att det blir företagets ansikte utåt och den röda tråden som kunderna lär sig att känna igen.För att säkerställa att materialet används lika då flera olika personer oftast hjälper till med olika delar av företagets profilering så har man allt sammanställt i en grafisk manual som sedan används som riktlinje för hur materialet ska användas. Det blir lättare att arbeta med och har en tydlig struktur på hur det ska se ut så att det blir sammanhängande och skapar igenkänning för varumärket och företaget. Har man ingen grafisk profil så blir kvalitén lidande och företagets bild utåt kan betraktas som oprofessionell ifall logotypen, typsnittet eller till exempel färgerna ser olika ut varje gång det används.

Kategori: Okategoriserade